PHP Değişkenleri

PHP'de kullanacağımız sayısal değer, kelime, dize gibi değişkenler dolar işareti ($) ile başlar. A-Z, a-z, 0-9 ve _ karakterlerinden oluşabilir.

PHP Değişkenleri

PHP'de kullanacağımız sayısal değer, kelime, dize gibi değişkenler dolar işareti ($) ile başlar. A-Z, a-z, 0-9 ve _ karakterlerinden oluşabilir.
 

 PHP Kodu

<?php
   $degisken = "Udemy"; // alfasayısal (string)

   $ad_soyad = "Ahmet Terkir";

   $degisken_2 = 2019; // sayısal
?>

PHP'de bir değişken önceden tanımlanmadan kullanılır. Örneğin bir değişken belirlediğimizde, o bu değeri ilk kez alıyordur. Buna bağlı türü, yapısı vb değişkenlik gösterebilir.

Bu durumun istisnası DEFINE( tanım, değer ) komutudur. Böylelikle $ işareti ile başlamayan değişmez bir değer oluşturmuş oluruz:
 

 PHP Kodu

<?php
   define('PI', 3.14);

   echo PI; // 3.14 yazdırır.
?>